Groene Buffer: woningen in de Harmelerwaard

Groene Buffer: woningen in de Harmelerwaard

De Groene Buffer ziet kansen voor woningbouw in de Harmelerwaard.Volgens de buffer heeft Harmelen een belangrijke functie om oprukkende verstedelijking te voorkomen maar is er ook verzet tegen bouwen buiten de bebouwde kom ondanks dat er veel vraag naar betaalbare woningen is. Door woningen te bouwen op de plaats waar nu kassen staan, worden volgens de Groene Buffer twee vliegen in één klap geslagen: Er kunnen woningen worden neergezet in reeds bebouwd gebied en zoekgebieden om te bouwen, kunnen van tafel. De Groene Buffer roept de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op om die kans te pakken.

0 Shares