groene buffer

Groene Buffer: duurzaamheid en beperkte bouw

groene buffer

Groene Buffer: duurzaamheid en beperkte bouw

Zet in op duurzaamheid en beperk het aantal te bouwen woningen. Dat is een advies van de Groene Buffer aan de gemeente Woerden als het gaat om te besparen op de uitgaven.

De buffer nam deel aan een bijeenkomst waar organisaties en inwoners mochten meedenken over hoe Woerden minder geld kan uitgeven.

Paul Kwakkenbos van de Groene Buffer denkt dat Woerden goedkoper uit is als er geen ambtenaren of adviseurs meer worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen in het kader van de schuifruimte.

Hij ziet meer in aan het geven van bekendheid dat Woerden kiest voor duurzaamheid, waardoor bedrijven uit die sector vanzelf worden aangetrokken. Bedrijven die het zullen moeten doen met de ruimte die er is.

Alleen bouwen op plekken die binnen de bebouwde kom beschikbaar zijn, levert volgens de Groene Buffer ook een bijdrage aan de financiële problemen van de gemeente.

2 Shares