Groen buurtspeelplein bij Kids College Wilnis

Groen buurtspeelplein bij Kids College Wilnis

Kids College in Wilnis heeft een geheel nieuw schoolplein. Met uitdagende klim- en klautertoestellen een parcours met stapstenen en een sportveld. Behalve voor kinderen van de school en de buitenschoolse opvang, zijn ook kinderen uit de buurt welkom om buiten schooltijd op het plein te spelen. De nieuwe inrichting is het resultaat van samenwerking tussen de Wilnisse basisschool Kids College, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente. De kinderen van Kids College bedachten zelf hoe het plein ingericht zou moeten worden.

0 Shares