Groeifonds investeert fors in regio Utrechts

Groeifonds investeert fors in regio Utrechts

De provincie Utrecht is verheugd met het nieuws dat het kabinet via het Nationaal Groeifonds extra gaat investeren in innovatie en kennisontwikkeling binnen de Utrechtse regio.

Zo worden er honderden miljoenen geïnvesteerd in initiatieven met nauwe betrokkenheid van Utrechtse bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het gaat onder meer om het ontwikkelen van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker, vastgelegd in het zogeheten Oncode-PACT. En om een project waarbij mensen worden om- en bijgeschoold voor de vele beschikbare banen in onder meer de energietransitie.

Deze projecten leveren een bijdrage aan een gezondere wereld,  gezonde mensen in een gezonde leefomgeving.

0 Shares