Gratis bodemadvies akkerbouwers, melkveehouders

Gratis bodemadvies akkerbouwers, melkveehouders

Het komend seizoen kunnen akkerbouwers, melkveehouders en vollegronds tuinders in de regio een gratis bodemadvies krijgen via het project BodemUP. BodemUP is vorig jaar gestart in onder andere Brabant en Zeeland en geldt nu voor alle boerenbedrijven.

De adviezen moeten leiden tot een betere bodemstructuur en tot minder af- en uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Boeren kaarten met BodemUP zelf een probleem aan bij een bodemadviseur. Het gaat dan in de regel om een specifiek perceel, zegt projectleider Rob Schrauwen.

BodemUP kiest bewust voor een aanpak per perceel. Deelnemers kunnen ieder jaar opnieuw meedoen met een ander perceel.

0 Shares