Gouda ondertekend Meerjarenprogramma Binnenstad

Gouda ondertekend Meerjarenprogramma Binnenstad

In Gouda hebben wethouder Thierry van Vugt van Binnenstad en Theo Krins, voorzitter Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda het meerjarenprogramma Binnenstad 2022-2026 ondertekend. Meer inzet op digitalisering en ondernemerschap, samenwerking tussen sectoren, minder leegstaande panden en aantrekkelijke en groene winkelstraten is het plan. Met 36 concrete acties in het Meerjarenprogramma Binnenstad zetten de partijen zich in voor een economisch vitale en toekomstbestendige binnenstad. Hiermee wordt opvolging gegeven aan het eerdere samenwerkingsconvenant.

0 Shares