Gezamenlijke viering jaarwisseling Harmelen?

Gezamenlijke viering jaarwisseling Harmelen?

Dorpsplatform Harmelen wil in samenwerking met de gemeente onderzoeken of het mogelijk is tot een gezamenlijk initiatief te komen om de jaarwisseling te vieren. Een belangrijk aspect daarbij is te proberen het afsteken van vuurwerk in de eigen woonomgeving te verminderen. Men maakt initiatiefnemers er attent op dat voor sommige activiteiten een vergunning nodig is en dat de gemeente daarbij kan helpen. Ook wil het platform graag horen of er bewoners zijn die zich willen inzetten om er een mooi feest van te maken.

Reacties kunnen gestuurd worden naar secretaris@harmelen.nu. Ook kan dorpsambtenaar Jacqueline Dros hiervoor benaderd worden

0 Shares