leefomgeving

‘Gewichtige’ gesprekken over de leefomgeving

leefomgeving

‘Gewichtige’ gesprekken over de leefomgeving

Hoeveel gewicht hecht u aan het landschap van het Groene Hart? En hoe zwaar weegt bereikbaarheid of duurzaam ruimtegebruik? Deze en andere vragen werden afgelopen week op straat aan passanten voorgelegd in Woerden, Harmelen en Zegveld.

Met steentjes konden alle voorbijgangers gewicht geven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Woerdense leefomgeving.

Veel mensen gingen enthousiast op de uitnodiging in. Dat leverde mooie gesprekken op over stijgend water, sociale veiligheid, biodiversiteit, verenigingsleven, intercitytreinen, bevolkingsgroei en nog veel meer.

Vrijdagochtend vindt het vragen nog plaats in Kamerik. Het resultaat van het geheel wordt vastgelegd in de omgevingsvisie, die in 2021 wordt vastgesteld.

Omdat men nog verder in gesprek wil met bewoners, ondernemers en organisaties over de toekomst van onze leefomgeving wordt er een publiek debat georganiseerd. Dat zal plaatsvinden op dinsdagavond 18 februari om half acht in het Futura College aan de Abeellaan in Woerden.

Foto: Gemeente Woerden

1 Shares