Gesprekken tussen VGZ en GHZ verder in 2023

Gesprekken tussen VGZ en GHZ verder in 2023

Het Groene Hart Ziekenhuis Gouda en VGZ zijn er niet in geslaagd om voor het einde van 2022 een contract voor 2023 met elkaar te sluiten. Zij hebben met elkaar afgesproken de gesprekken over een contract in 2023 te hervatten. Voor alle overige zorgverzekeraars geldt dat de afspraken voor 2023 rond zijn. Enige uitzondering hierop is de EUCARE Natura Select Polis, waarvoor het GHZ in 2023 geen contract zal hebben. Voor de overige polissen van EUCARE heeft het GHZ wel een contract. Een actueel overzicht van de afspraken voor 2023 is te vinden op de site van het ziekenhuis.

0 Shares