Gemeenteraad Woerden vergadert over plaats windmolens

Gemeenteraad Woerden vergadert over plaats windmolens

Volgende week vergadert de gemeenteraad van Woerden over de plaats waar windmolens moeten komen. Burgemeester en wethouders stellen Reijsercop voor. Wordt dat voorstel aangenomen dan start op korte termijn onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige wind- en zonne-energie op die plaats. Het college wil verder op Barwoutswaarder grootschalig zonne-energie mogelijk maken. Voor beide projecten wordt gekeken naar de gevolgen voor de biodiversiteit en vogelstand. Ook omwonenden worden bij de plannen betrokken. Volgende week wordt alleen over de plannen gedebatteerd. Later volgt een definitief besluit.

0 Shares