Gemeenteraad Woerden remt stijging OZB af

Gemeenteraad Woerden remt stijging OZB af

De onroerendezaakbelasting in de gemeente Woerden stijgt volgend jaar met 9%. Dat is minder dan de stijging die burgemeester en wethouders voor ogen hadden. Het college ging uit van 12%. Een wijzigingsvoorstel van het CDA, Sterk Woerden en ChristenUnie-SGP werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Eigenlijk gaat het om uitstel want in 2024 stijgt de onroerendezaakbelasting alsnog met 3% naar de voorstelde 12%.

Een voorstel van D66, de VVD, Inwonersbelangen en Splinter om de stijging van de OZB te beperken tot 6%, haalde het niet. Het tekort dat volgend jaar ontstaat doordat er minder geld uit de onroerendezaakbelasting binnenkomt, wordt betaald uit de algemene reserve van de gemeente Woerden

0 Shares