Gemeenteraad vals voorgelicht over windturbines

Gemeenteraad vals voorgelicht over windturbines

De gemeenteraad van Woerden is vals voorgelicht over de rechtmatigheid van vergunningen voor windturbines.

Dat beweert Nederwind, een netwerk van organisaties die zich tegen de bouw van windturbines verzetten. In een brief aan de gemeenteraad zegt Nederwind dat de Europese rechter heeft aangegeven dat vergunningen voor windturbines onrechtmatig zijn, als overlastnormen niet volgens een milieu effectrapportage zijn getoetst. Dat zou in ons land niet het geval zijn. De vergunningen voor windturbines zouden daardoor niet geldig zijn.

Nederwind roept de gemeenteraad op om burgemeester Victor Molkenboer als hoeder van integriteit in de gemeente aan te spreken en te zorgen dat onrechtmatige handelingen  worden gestopt.

0 Shares