Gemeenteraad stelde zelf zonnepilot vast

Gemeenteraad stelde zelf zonnepilot vast

Het onderzoeksproject Veenboeren in Beweging met zonnepanelen, wordt als onderzoek genoemd in het door de gemeenteraad vastgestelde afwegingskader duurzame elektriciteit. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van het CDA en ChristenUnie-SGP over een zonnepilot in Kamerik / Kanis. De partijen wilden weten waarom de proef juist daar wordt gehouden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op een stuk grond van ca 1 hectare groot. Er worden daar zonnepanelen neergezet. In het gebied is bodemdaling een probleem, onder meer voor het klimaat en de uitoefening van landbouw en veeteelt. Het doel van de pilot is onderzoek doen naar het effect van zonnepanelen in bodemdalingsgebied op natuur, biodiversiteit, weidevogels en waterberging.

0 Shares