omgevingswet

Gemeenteraad krijgt les

omgevingswet

Gemeenteraad krijgt les

De gemeenteraad van Woerden krijgt les over de Omgevingswet. Vanavond zal het eerste gedeelte van de Raadsacademie Omgevingswet plaatsvinden.

Een adviseur vanuit de VNG zal de raad de mogelijkheden van de Omgevingswet toelichten in de vorm van een hoorcollege. Ook de gemeenteraad van Oudewater is uitgenodigd.

Volgende week zaterdag zal een tweede gedeelte van de les plaatsvinden bij Buitenplaats Kameryck. Dan volgen de raadsleden een werkcollege onder leiding van een organisatieadviseur. Het werkcollege wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Met de Omgevingswet wil de rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting vanaf 2021 in werking treden en brengt veel organisatorische veranderingen met zich mee.

De rijksoverheid heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de inwerkingtreding van de wet en het bijbehorende digitale stelsel.

2 Shares