Gemeentebestuur noemt RPL Woerden belangrijk

Gemeentebestuur noemt RPL Woerden belangrijk

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden noemt RPL Woerden belangrijk en wil de lokale omroep van harte te ondersteunen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de oppositiepartij WeDo/LHK over een advertentie waarin vrijwilligers worden opgeroepen voor RPL.

Het college zegt zich gelukkig te prijzen met de vele vrijwilligersorganisaties, die de spil vormen van het sociaal-maatschappelijk leven in Woerden. Het gemeentebestuur ziet het als haar taak die organisaties op allerlei manieren te ondersteunen.

RPL Woerden is ondersteund door hun oproep om vrijwilligers via de gemeentelijke infopagina te versterken. Reclame maken voor een mediaomroep is geen taak van het college, maar informeren wel. De inwoners moeten namelijk goed geïnformeerd worden over wat er lokaal speelt, waaronder de politieke besluitvorming.

Naast de eigen media spelen RPL Woerden en de Woerdense Courant hierin een belangrijke rol, meldt het college.

0 Shares