Gemeente Woerden wil adviesorgaan voor Omgevingskwaliteit en Erfgoed

Gemeente Woerden wil adviesorgaan voor Omgevingskwaliteit en Erfgoed

De gemeente Woerden wil een adviescommissie instellen voor Omgevingskwaliteit en Erfgoed.

Deze commissie moet het culturele erfgoed, de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap in Woerden bewaken. De gemeente vindt dit nodig, omdat op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Hierdoor wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien en moeten decentrale overheden meer mogelijkheden krijgen om de doelen voor de leefomgeving te bereiken.

De gemeente wil zo snel mogelijk tenminste vijf deskundige leden benoemen om in de commissie plaats te nemen.

0 Shares