Gemeente Woerden stelt recreatie- en toerisme-agenda vast

Gemeente Woerden stelt recreatie- en toerisme-agenda vast

Het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente Woerden is verouderd en moet worden herzien. Daarom is een nieuwe Agenda Recreatie & Toerisme 2023-2028 opgesteld, waarin een nieuwe visie wordt gepresenteerd en de gemeente aan de hand van doelstellingen het recreatiebeleid zal gaan moderniseren.

Bewoners van de gemeente hebben actief meegedacht over de nieuwe agenda. De gemeenteraad heeft besloten deze agenda definitief vast te stellen. Doel van de nieuwe agenda is een brede welvaartsbenadering: naast economische betekenis voor recreatie en toerisme, is er veel aandacht voor de maatschappelijke impact van recreatie en toerisme. De gemeente hoopt er hiermee voor te zorgen dat recreatie en toerisme gerichter bijdragen aan positieve gezondheid en andere maatschappelijke opgaven, die voor Woerden van belang zijn.

Regionale samenwerking en afstemming met bewoners, ondernemers en organisaties spelen een belangrijke rol in het implementeren van het nieuwe toerisme en recreatiebeleid.

0 Shares