Gemeenteraad Woerden bespreekt kosten voor bommenregeling

Gemeenteraad Woerden bespreekt kosten voor bommenregeling

De gemeenteraad heeft stukken ontvangen over de vaststelling van de kosten voor de zogeheten bommenregeling voor de jaren 2022-2023 en zal deze binnenkort behandelen.

De bommenregeling is beleid dat is gericht op het onderzoeken, opsporen en ruimen van niet-gesprongen explosieven. De raad heeft de kosten hiervan vastgesteld op € 143.728,08, exclusief BTW. De gemeenteraad gaat voor dit bedrag een aanvraag indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68 procent van dit bedrag.

0 Shares