Gemeente Woerden onderzoekt samenwerking inwoners

Gemeente Woerden onderzoekt samenwerking inwoners

‘De gemeente maken we samen’ dit zegt burgemeester Victor Molkenboer.

Het is daarom belangrijk te weten wat er verwacht kan worden zegt Molkenboer verder. Hierover gaan de vragen in de enquête die gemeente Woerden tussen 18 oktober en 4 november houdt onder inwoners. Gevraagd wordt naar ervaringen met besluitvorming en de mogelijkheden om mee te praten. Ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente vullen een vragenlijst in. Zo wil de gemeente kijken wat de beelden zijn van alle betrokkenen en of ze overeenkomen.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om de samenwerking met inwoners te verbeteren. Hendrie van Assem, raadslid en lid van de landelijke werkgroep Democratie in Actie, heeft dit initiatief ondernomen.

0 Shares