Gemeente Woerden komt met plan van aanpak luchtkwaliteit

Gemeente Woerden komt met plan van aanpak luchtkwaliteit

De gemeente Woerden heeft het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit in Woerden gepresenteerd. Hierin staat dat de gemeente het wenselijk acht om maatregelen te nemen voor schonere lucht in Woerden.

De belangrijkste factoren waarop invloed uitgeoefend kan worden zijn het verkeer en houtstook. Ook wordt in het rapport geconcludeerd dat de gemeente nog een slag kan slaan in het verminderen van de uitstoot in de eigen uitvoering, bijvoorbeeld door het duurzamer inkopen en aanbesteden van werk en apparatuur. Ook moet de gemeente minder luchtverontreinigende stoffen gebruiken en haar beleid op het gebied van evenementen herzien.

Als Woerden deel wil nemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA) zijn dergelijke aanpassingen in de uitvoering van gemeentelijk beleid nodig. De mogelijkheden en consequenties hiervan worden in 2024 in kaart gebracht. Daarna zal de gemeente een besluit nemen over deelname aan het SLA.

0 Shares