Gemeente Woerden bij ‘Gelijke Kansen Alliantie’ (GKA)

Gemeente Woerden bij ‘Gelijke Kansen Alliantie’ (GKA)

De gemeente Woerden heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk ‘Gelijke Kansen Alliantie’ (GKA).
Binnen dit netwerk werken ministeries, gemeenten, scholen en schoolinstellingen samen aan gelijke kansen in het onderwijs.

Nu gemeente Woerden lid is geworden van het GKA-netwerk, wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor scholen.
Samen met zeven basisscholen heeft de gemeente onderzocht waar de subsidie het beste aan besteedt kan worden. Op basis daarvan is er gekozen voor de inzet van één of meerdere brugfunctionarissen. De brugfunctionaris zorgt voor een beter contact tussen ouders en scholen.

Ook helpt de brugfuctionaris ouders onder andere bij vragen rond de opvoeding. Zo kunnen ouders beter meedenken en dit vergroot de onderwijskansen van kinderen.

0 Shares