Gemeente schoot niet te kort bij sloop gemeentehuis

Gemeente schoot niet te kort bij sloop gemeentehuis

Na onderzoek is volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie gebleken dat de gemeente Woerden niet is tekortgeschoten bij het toezicht op de sloop van het gemeentehuis. Tijdens de werkzaamheden in 2017 kwam de 43-jarige Jaap Veth uit Almkerk om het leven. Woerden had destijds het toezicht op de sloop uitbesteed aan een externe partij, omdat de gemeente Woerden zelf eigenaar was van het gemeentehuis. Volgens het college is het gebruikelijk dat, wanneer een gemeente bouwheer is, altijd  een externe partij toezicht houdt op de sloop of bouw. Bovendien zou het onuitvoerbaar zijn het toezicht bij de collega’s van bouw- en woningtoezicht te beleggen, omdat de gemeente hiervoor het personeel en de kennis mist, schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. Daarin staat verder dat het niet wenselijk is dat medewerkers van bouw- en woningtoezicht een dubbelrol vervullen. ’Zij moeten namelijk de sloop ook al vanuit hun publiekrechtelijke taak als toezichthouder controleren’, luidt het memobericht.

0 Shares