Gemeente Montfoort eist 25.000 euro van boer

Gemeente Montfoort eist 25.000 euro van boer

De gemeente Montfoort wil niet overgaan tot het kwijtschelden van dwangsommen ter grootte van 25 duizend euro die melkveehouder Harry Schalkwijk moet betalen. De Montfoortse boer zei bij de Raad van State,  waar hij met een jurist naar toe was gestapt, dat geld niet te hebben. De gemeente heeft de dwangsom opgelegd wegens het niet tijdig dichtmaken van een deur in zijn dubbele woning. Hij kreeg een vergunning om twee woningen te creëren in zijn boerderij, één voor hemzelf en één voor zijn dochter als bedrijfsopvolger. Echter onder voorwaarde dat de deur werd dichtgemaakt. Maar Schalkwijk had de deur nodig om in zijn kantoortje te kunnen komen op de eerste verdieping van de woning van zijn dochter. Toezichthouders constateerden dat de verleende vergunning niet was nageleefd. De melkveehouder kreeg een dwangsom opgelegd van vijfduizend euro per maand met een maximum van 25 duizend euro.

0 Shares