eurobiljetten

Gemeente heeft geen verplichtingenadministratie

eurobiljetten

Gemeente heeft geen verplichtingenadministratie

Binnen de gemeente Woerden worden aangegane financiële verplichtingen niet integraal opgenomen in een verplichtingenadministratie.

Door het ontbreken van zo’n administratie is de volledigheid van de lasten niet gewaarborgd in de jaarrekening. Dit blijkt uit een advies van Publieke Sector Accountants dat dit bedrijf heeft uitgebracht als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2019.

Met een verplichtingenadministratie zou de gemeente meer grip hebben op de juiste en volledige toerekening van lasten aan de juiste periode. Daarmee kan de gemeente ook een minder ingrijpende toets doen op de rechtmatigheid van aanbestedingen.

Voor het opstellen van de jaarrekening 2019 is het van belang dat de verplichtingen volledig in beeld zijn gebracht door de organisatie.

Het accountantskantoor adviseert de gemeente tevens om te onderzoeken hoe een verplichtingenadministratie geïmplementeerd kan worden en welke maatregelen er nodig zijn om de volledigheid hiervan te waarborgen.

2 Shares