Gemeente Gouda wil actievere rol in grond en vastgoed

Gemeente Gouda wil actievere rol in grond en vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda wil zich meer gaan bezighouden met de aan- en verkoop van grond en gebouwen.

Hiermee hoopt de gemeente meer invloed te kunnen uitoefenen op waar gebieden voor gebruikt worden. Dit is nodig om bepaalde gemeentelijke doelen te behalen, zoals het bouwen van meer betaalbare woningen, vergroening en de huisvesting van maatschappelijke organisaties. Volgens wethouder Jan Kees Oppelaar moet de gemeente ‘strategischer gaan kijken naar de grondpositie’.

Het college stelt hiertoe verschillende maatregelen voor. Deze worden in december ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

0 Shares