Gemeente Gouda onderzoekt kademuren

Gemeente Gouda onderzoekt kademuren

Gemeente Gouda gaat de kademuren in de stad onderzoeken. Het gaat om de kades langs de Blekerssingel en de Fluwelensingel. Tussen 9 en 22 mei wordt bekeken of er schade is aan de muren en of er reparaties nodig zijn. Twee jaar geleden is circa 12 meter kademuur langs de Fluwelensingel bezweken. Toen moest dit gedeelte vervangen worden door een nieuwe kademuur. Het komt nogal eens voor dat kademuren instorten in Nederland, onder meer vanwege de ouderdom van de bouwwerken. Gemeenten houden dan ook regelmatig inspecties om de muren te controleren op instortingsgevaar.  

0 Shares