Geluidsmetingen: wat vindt de politiek?

Geluidsmetingen: wat vindt de politiek?

De gemeenteraad van Woerden zou vaker moeten vragen om geluidsmetingen uit te voeren. Daarvoor pleit Wim Tinholt.

Tinholt was betrokken bij het tot stand komen van de verkeersvisie en de strategienota verkeer. Hij roept de gemeenteraad op om geld vrij te maken om geluidsmetingen uit te laten voeren op verkeersgebied. Nu worden er hoofdzakelijk berekeningen gemaakt, omdat dat minder tijd en dus geld kost.

In de brief waarin Tinholt de raad oproept om geld vrij te maken, uit hij zijn ongenoegen over het wel uit voeren van metingen naar aanleiding van één klacht over geluidsoverlast veroorzaakt door de klokken van de Bonaventurakerk.

Tinholt is benieuwd welke politieke partij de nek uit steekt en geld wil vrij maken voor geluidsmetingen in het verkeer.

Foto: Gemeente Woerden

17 Shares
Sluit Menu