Weitje van Spruit

Geliefd weitje Linschoten blijft bedreigd door nieuwbouw: ‘Wat is er mooier dan dit?’

Weitje van Spruit

Geliefd weitje Linschoten blijft bedreigd door nieuwbouw: ‘Wat is er mooier dan dit?’

Wordt het ‘weitje van Spruit’ volgebouwd, of blijft het stukje groen behouden? Die vraag houdt Linschotenaren al jaren bezig. De hervormde kerk in het pittoreske dorpje heeft plannen om er een nieuwe pastorie op te zetten, maar veel dorpsbewoners zien dat helemaal niet zitten.

“Moet je nu kijken, dit is toch prachtig”, wijst Evert de Jong naar het weitje. De Jong woont tegenover de groene wei en strijdt al jaren voor behoud ervan. “Het is uniek dat je zo’n groene ruimte in het midden van het dorp hebt. Dit is ook kenmerkend voor het dorp Linschoten. Wij houden van die afwisseling van groen en bewoning. Als je dit weitje ziet met die stralende zon en het ontluikende groen, wat is er mooier dan dat?”

Visie

Zo’n zes jaar geleden waren we ook al eens bij het weitje in Linschoten. Toen al waren er bouwplannen van de kerk, maar al die tijd kwam het er niet van. Nu moet de gemeente Montfoort een beslissing nemen of het bestemmingsplan gewijzigd mag worden en groen kan verdwijnen voor bebouwing.

“We zijn in goed overleg met het bestuur van de kerk”, zegt Onno Cleijpool die een paar jaar geleden tegenover de wei is komen wonen en zich inmiddels bij de bezwaarmakers heeft gevoegd. “We richten onze pijlen vooral op de gemeente Monftoort. Die heeft een visie neergelegd, samen met de inwoners, om het inpandige groen binnen Linschoten te behouden. Als de gemeente hier toelaat dat er twee gebouwen komen dan voldoet dat dus niet aan hun eigen visie.”

Inspraak

“Gemeente, blijf bij je groene dorpsvisie”, zeggen de inwoners dus die zich hebben verenigd in het actiecomité ‘Red het weitje van Spruit’. De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten: “Op het voorontwerp bestemmingsplan zijn reacties gekomen van provincie, waterschap, omwonenden en andere personen en instanties die in dit stadium mee kunnen denken. Deze reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie die bij het bestemmingsplan gevoegd wordt. Of de inspraakreacties leiden tot aanpassingen van het bestemmingsplan wordt momenteel afgewogen.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over het geliefde weitje. Linschoten wacht ondertussen in spanning af. De Jong: “Dit soort doorkijkjes bepaalt toch ook de sfeer in het dorp. Daarom blijven we strijden om het weitje te behouden.”

Lees ook: Liane den Haan verlaat 50Plus.

0 Shares