Geld over voor nieuwe projecten

Geld over voor nieuwe projecten

Sinds de start van de Regio Deal is een aantal projecten goedkoper uitgevallen waardoor er ruimte is voor nieuwe projecten.
Aan de deelnemende partijen aan de Regio Deal is gevraagd om nieuwe projecten in te dienen. Hierbij zijn zes projectvoorstellen ingediend waarvan er vier zijn gekozen.

Één van de projecten is een project van Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek met een bijdrage vanuit de Regio Deal. Het betreft het project ‘Groene Hart werkt samen aan inzicht funderingsrisico’s.

Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling.

0 Shares