Geld beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw

Geld beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw

De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw. De provincie stelt dat veel agrarische ondernemers innovatieve ideeën hebben, maar niet de financiële middelen om dit verder te ontwikkelen. Deze subsidies voor de ideeën van de agrariërs zijn bedoeld voor toekomstbestendige, duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Op 5 juni gaat de nieuwe subsidieregeling open. De provincie stelt 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Samenwerkende landbouwers of een landbouwer in samenwerking met kennispartijen kunnen de subsidie aanvragen. De regeling geeft extra aandacht voor verdienmodellen van natuurinclusieve kringlooplandbouw. De opgedane ervaringen delen de subsidieaanvragers uiteindelijk met andere landbouwers en landbouwbedrijven.

0 Shares