Geen windhinder winkelcentrum Snel en Polanen Woerden

Geen windhinder winkelcentrum Snel en Polanen Woerden

Het windklimaat rond de geplande uitbreiding van het winkelcentrum in Snel en Polanen in Woerden, is goed en in alle gevallen aanvaardbaar voor de manier waarop het centrum gaat worden gebruikt. Daarbij is gelet op doorlopen, slenteren en langdurig zitten. Dat blijkt volgens burgemeester en wethouders uit onderzoek.

Volgens het college is er geen reden om verdere bouwkundige maatregelen op te leggen om de windhinder te beperken. Na opname van het onderzoek in het bestemmingsplan vindt het college dat voldaan wordt aan de tussenuitspraak van de Raad van State. Die moet er nog wel over oordelen.

0 Shares