Geen verhoging geluidschermen op A12 bij Gouda

Geen verhoging geluidschermen op A12 bij Gouda

Er komt geen verhoging van de geluidsschermen langs de A12 tussen Gouda en Bodegraven-Reeuwijk.

Volgens Rijkswaterstaat is dit niet nodig omdat het geluid van de A12 de wettelijke normen niet overschrijdt. Als het lawaai op deze punten lager of gelijk is aan het maximum, is er geen wettelijke verplichting om maatregelen uit te voeren, zoals het doortrekken en verhogen van geluidsschermen.

Omwonenden hebben in januari een petitie ingediend bij het gemeentebestuur van Gouda. Zij willen dat de geluidsschermen langs de A12 verhoogd worden van 7 meter naar 12 meter. Ook is om doortrekking van een geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Bodegraven/Reeuwijk gevraagd en verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg langs de woonwijken naar 80 km per uur.

Rijkswaterstaat gaat vooralsnog niet in op deze wensen.

0 Shares