parkeer

Geen uitbreiding parkeerplaatsen De Putkop

parkeer

Geen uitbreiding parkeerplaatsen De Putkop

Er komt geen uitbreiding van parkeerplaatsen op het industrieterrein De Putkop in Harmelen. Dit antwoordt het college van B&W op vragen van Progressief Woerden. De beeldkwaliteit van De Putkop wordt voor een groot deel bepaald door de groene wegprofielen met hagen. Deze groenstroken opofferen voor parkeren gaat sterk ten koste van het inrichtingsplan en de groene uitstraling van het bedrijventerrein, stelt het college.

Daarnaast wordt vanuit het oogpunt van groenbeheer en klimaatbestendigheid aangeraden om de groenstrook en de vijver te behouden. Het verder verharden zorgt voor een negatief effect wat betreft hittestress en wateroverlast. Ook in de huidige situatie liggen er al uitdagingen m.b.t. hittestress en waterberging.

0 Shares