boerendijk

Geen tijdelijke maatregelen Boerendijk

boerendijk

Geen tijdelijke maatregelen Boerendijk

De verkeerssituatie op de Boerendijk wordt niet aangepast, voordat de andere maatregelen, zoals het vrijliggende fietspad, worden genomen.

De SP Woerden zag graag dat er tijdelijke, eenvoudige maatregelen zouden worden genomen voordat de Boerendijk vrijliggende fietspaden, nieuwe kruispunten en veilige oversteekplaatsen krijgt. Zo stelde de SP een mobiel stoplicht of loopbrug voor, maar het college zegt dat de tijdelijke oplossingen te weinig opleveren voor de verkeersveiligheid. De mogelijkheden bij de Boerendijk zijn beperkt, omdat het een hoofdverbindingsweg is.

Foto’s: Archief RPL Woerden

13 Shares