Geen plan stimulering onderzoeksjournalistiek

Geen plan stimulering onderzoeksjournalistiek

De fracties van WeDo politiek en Woerden voor Democratie willen van het gemeentebestuur weten hoe het staat met het plan om onderzoeksjournalistiek in de gemeente te stimuleren.

In het door het college voorgelegde raadsvoorstel van september vorig jaar stond vermeld dat een concreet projectplan einde eerste kwartaal 2020, of zoveel eerder als mogelijk, aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Maar tot nu toe heeft de gemeenteraad geen informatie ontvangen inzake dit raadsvoorstel.

De fracties vragen het college aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitwerking van dit raadsvoorstel en wanneer de gemeenteraad een eindrapport kan verwachten.

0 Shares