Geen nieuwe windmolenlocaties verwacht door onderzoek

Geen nieuwe windmolenlocaties verwacht door onderzoek

Het college van B&W Woerden verwacht niet dat de provincie Utrecht in Woerden naar nieuwe locaties zoekt voor plaatsing van windturbines.
De provincie is een onderzoek naar de milieugevolgen van mogelijke windlocaties in de provincie gestart. Dit in het kader van de provinciale zoektocht naar meer locaties voor windmolens. De provincie wil de uitkomsten gebruiken om voorkeurslocaties vast te stellen waar de provincie mogelijk zelf locaties gaat aanwijzen voor windenergie. Maar volgens het gemeentebestuur benadrukt de provincie daarbij dat het niet haar intentie is om locaties aan te wijzen in gemeenten die zelf al aan de slag gaan met windenergie. Woerden heeft zelf al een locatie aangewezen voor windenergie, namelijk in Reijerscop. Dat betekent dat het college ervan uitgaat dat de provincie geen aanvullende locaties in Woerden zal aanwijzen. De provincie zegt rekening te houden met lokale participatieprocessen, zoals die in Reijerscop.

0 Shares