Geen inkomenstoets meer bij toewijzing huishoudelijke hulp

Geen inkomenstoets meer bij toewijzing huishoudelijke hulp

De inkomenstoets die wordt toegepast bij de toewijzing van huishoudelijke hulp, wordt waarschijnlijk afgeschaft. Althans dat stellen de colleges van Woerden en Oudewater voor aan hun gemeenteraden.

De toets was ingevoerd om de beschikbare huishoudelijk hulp beter onder inwoners te kunnen verdelen. Op deze manier komt de beschikbare hulp terecht bij de inwoners die het financieel gezien echt nodig hebben.

Het voorstel om de inkomenstoets niet meer toe te passen is een gevolg van rechterlijke uitspraken in Nederland. Rechters oordelen dat er geen ruimte bestaat om rekening te houden met de financiële mogelijkheden van hulpvragers.

Als de raden nu zouden besluiten om door te gaan met de inkomenstoets, dan moeten de gemeenten bij verlies de proceskosten betalen. Dit geld kan beter besteed worden aan de zorg, aldus de colleges.

0 Shares