Geen gemeente onder preventief toezicht in provincie

Geen gemeente onder preventief toezicht in provincie

In 2023 wordt niet één Utrechtse gemeente onder preventief toezicht gesteld. Dat is goed nieuws. In de jaren hiervoor gebeurde dat namelijk wel eens. Vrijwel alle gemeenten hebben het begrotingsjaar 2023 structureel sluitend weten te krijgen, waarbij de inkomsten structureel gelijk zijn aan de uitgaven. In iedere gemeente gaat de gemeenteraad natuurlijk over de financiën: wat komt erin en wat gaat eruit. De provincie is wettelijk verplicht om hier toezicht op te houden. Er zijn wel wat onzekerheden voor 2026 en daarna. De vraag is of de financiële middelen van het Rijk voldoende zijn voor een sluitende meerjarenbegroting. Ook de hervormingsagenda in het sociaal domein geeft onzekerheid. De provincie heeft in 2023 daarom opnieuw bijzondere aandacht voor alle ontwikkelingen in de gemeentefinanciën op deze punten.

0 Shares