vlag nederland

Geen feest op Koningsdag, wel vlaggen

vlag nederland

Geen feest op Koningsdag, wel vlaggen

Pieter Verhoeve, naast burgemeester van Gouda ook voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, roept gemeenten op geen massale feesten te organiseren op Koningsdag of tijdens Koningsnacht.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is de landelijke koepelorganisatie van ruim driehonderd lokale Oranjeverenigingen. Hoewel hij zich realiseert dat vele mensen teleurgesteld zullen zijn, adviseert de bond toch om zo mogelijk een lokaal veilig alternatief voor Koningsdag 2020 te organiseren.

Als voorbeeld noemt hij het vlaggen voor de hulpverleners, het luiden van kerkklokken, het brengen van bloemen naar mensen die een hart onder de riem nodig hebben of digitale vieringen.

Vele Nederlanders zien Koningsdag als een waardevol moment van gemeenschapszin. Het is boeiend om te bezien hoe dit op een nieuwe en veilige manier vorm kan krijgen, aldus Verhoeve.

0 Shares