Geen extra oversteek op Oudelandseweg

Geen extra oversteek op Oudelandseweg

Het college van B&W in Woerden is niet van plan een extra voetgangersoversteekplaats (VOP) aan te leggen op de Oudelandseweg ter hoogte van de kerk en ouderencentrum. Er is op deze plek door Inwonersbelangen om een veilige oversteek gevraagd, omdat in de appartementencomplexen aan beide zijden van de weg veel ouderen wonen die de weg over moeten steken. Ook komt er geen 30 kilometer zone vanaf de Oostdam tot aan de oversteek van het Brediuspark. Het college zegt terughoudend te zijn met het realiseren van VOP’s, waaronder zebrapaden. Die worden enkel nog bij drukke oversteekpunten met een constante voetgangersstroom aangelegd. Het verlagen van de maximum snelheid naar 30 kilometer is volgens het gemeentebestuur momenteel niet mogelijk, omdat de Oudelandseweg een doorgaande verkeersader is met een fors verkeersaanbod, waaronder vrachtverkeer.

0 Shares