Geen extra gemeentemaatregelen virusbestrijding

Geen extra gemeentemaatregelen virusbestrijding

De gemeente Woerden is niet bevoegd om extra maatregelen te nemen voor het lokaal bestrijden van het coronavirus. Wel zorgt de gemeente ervoor dat maatregelen of aanwijzingen die zijn uitgevaardigd door het Rijk en de provincie Utrecht worden uitgevoerd.

Dit antwoordt het college van burgemeester en wethouders in Woerden op vragen van de Fractie Bakker. Op dit moment is in de provincie Utrecht, en alle andere provincies, een regionale noodverordening van kracht.

Als gevolg hiervan zijn bevoegdheden van de burgemeesters op het gebied van openbare orde en veiligheid en de bevoegdheid tot het geven van voorschriften van technisch-hygiënische aard in het kader van de Wet publieke gezondheid overgegaan op de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht.

De minister van Justitie en Veiligheid stuurt de veiligheidsregio’s aan en is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Burgemeesters en raden hebben geen mogelijkheid om hier lokaal op te sturen.

8 Shares