Geen drijvend zonnepark Cattenbroekerplas Woerden

Geen drijvend zonnepark Cattenbroekerplas Woerden

Een plan voor een zonnepark in de Cattenbroekerplas in Woerden past op dit moment niet binnen het beleid van de gemeente. Met die uitspraak reageren burgemeester en wethouders op een rapport van Woerden Energie.

In het rapport staat een aantal mogelijkheden die Woerden Energie ziet voor het zetten van concrete stappen voor zowel energieproductie als energiebesparing. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat de  Cattenbroekerplas is uitgesloten voor de ontwikkeling

van grootschalige zonne-energie omdat dat op die plaats onwenselijk is. Zou de gemeenteraad daar anders over denken dat vraagt dat om een nieuw raadsbesluit.

0 Shares