‘Gebruik geld Rijk daadwerkelijk voor hulp cultuur’

‘Gebruik geld Rijk daadwerkelijk voor hulp cultuur’

Zet de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden nu ook daadwerkelijk in.

Die oproep doet Kunsten ’92 aan burgemeester en wethouders van Woerden. Kunsten ’92 is een belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector in ons land. Door het Rijk is 300 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten en provincies om maatschappelijke en culturele organisaties tegemoet te komen in de problemen die door de inflatie ontstaan. De belangenorganisatie vraagt het Woerdense college onder meer om een noodfonds voor culturele organisaties in te stellen die geen subsidie ontvangen maar wel belangrijk voor de lokale cultuur zijn.

Ook vraagt Kunsten ’92 om met een loon- en prijscompensatie te komen die recht doet aan de inflatie.

0 Shares