Gastransportleiding Reijerscop-Noordeloos

Gastransportleiding Reijerscop-Noordeloos

Eind dit jaar wordt begonnen met de aanleg van een gastransportleiding tussen Noordeloos en Reijerscop bij Harmelen. De Gasunie is bezig met de voorbereidingen. De leiding wordt bijna 24 kilometer lang en voert onder meer door de gemeenten Montfoort, IJsselstein, Lopik en Utrecht. De leiding komt grotendeels in het buitengebied te liggen. Volgens het kabinetsbesluit wordt de aardgaswinning in Groningen in 2030 beëindigd. Dit laagcalorisch gas wordt momenteel gebruikt in huishoudens, de tuinbouw en de industrie. Grote industriële verbruikers die meer dan honderd miljoen kubieke meter van dit gas gebruiken zijn volgens de gaswet van 2020 verplicht over te stappen naar hoogcalorisch gas of een duurzaam alternatief. Eén van die grootverbruikers is de Lage Weide centrale van Eneco in Utrecht. De aanleg van de gastransportleiding moet voor augustus 2023 zijn afgerond. Gasunie is in overleg met de grondeigenaren en –gebruikers over de aanleg van de leiding.

0 Shares