Fundering van wilgentakken Hortemansdijk

Fundering van wilgentakken Hortemansdijk

De Hortemansdijk in Bodegraven-Reeuwijk krijgt een nieuwe fundering die bestaat uit 300 kubieke meter wilgentakken. Dit is een nieuwe duurzame methode van wegen ophogen die nog niet eerder op autorijbanen is toegepast.

Hiermee wordt de basis gelegd voor meerdere opties van duurzaam wegenonderhoud zoals bijvoorbeeld funderen met schuimglas. De wilgentakken komen van wilgen uit de buurt. Ze zijn in bossen bij elkaar gebonden en worden op 1,20 meter diepte als fundering gelegd. Dan gaan de touwen eraf en voegen de takken zich op natuurlijke wijze. Vervolgens wordt er een laag puin op gestort.

Na een half jaar wordt bekeken wat de stand van zaken met de weg is. Als zich geen bijzonderheden voordoen, wordt de Hortemansdijk na een half jaar geasfalteerd. Het leggen van de fundering en het puin gebeurt gelijktijdig met de afsluiting van de Hortemansbrug. Er is dus geen extra overlast voor het verkeer.

De fundering is naar verwachting uiterlijk 17 april klaar. De weg is dan nog niet toegankelijk, omdat de Hortemansbrug dan nog niet open is.

Foto: RTV Bodegraven
0 Shares
Sluit Menu