voorzitter

Functie burgemeester Oudewater gewild

voorzitter

Functie burgemeester Oudewater gewild

Er zijn 45 gegadigden voor de functie van burgemeester in Oudewater. Het gaat om 28 mannen en zeventien vrouwen. Wat betreft politieke voorkeur steken hier vooral de VVD en het CDA de kop op, maar ook van andere partijen zijn er sollicitanten.

Van vijf kandidaten is niet bekend of zij aangesloten zijn bij een politieke partij. De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters, zal de komende tijd met een aantal kandidaten praten en daarna een selectie maken die hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Oudewater bespreekt.

Daarna zal deze commissie met de kandidaten praten, waarna een aanbeveling met twee namen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd wordt.

De naam van de hooggeplaatste kandidaat wordt openbaar gemaakt. Naar verwachting kan de benoeming van de nieuwe burgemeester van Oudewater in juli plaatsvinden.

Foto: Provincie Utrecht

0 Shares