reem bakker

Fractie Bakker wil uitstel besluit extra brug

reem bakker

Fractie Bakker wil uitstel besluit extra brug

Fractie Bakker wil dat de gemeenteraad van Woerden een pauze neemt in de besluitvorming over een nieuw aan te leggen brug aan de westzijde van Woerden. Het gemeentebestuur heeft voorgesteld om een aanvullend onderzoek naar een Rembrandtbrug te doen. De kosten van dat onderzoek bedragen 285.000 euro.

Volgens Bakker zal dat onderzoek echter geen antwoord geven op de primaire vraag die uit de eindrapportage ‘Project brug Woerden-West’ blijkt. In dat rapport staat namelijk onder meer dat de keuze van een goede locatie van een brug primair wordt bepaald door de richting van de gewenste groei van de stad.

Pas na vaststelling van een omgevingsvisie door de gemeenteraad in 2021, zal bekend zijn of de gemeente aan de west- of oostzijde wil groeien. Hierover zijn dus eerst uitspraken op hoofdlijnen nodig, alvorens een goede keuze voor een extra brug kan worden gemaakt, aldus Bakker.

1 Shares