Forse tekorten op begroting Oudewater

Forse tekorten op begroting Oudewater

Gemeente Oudewater verwacht forse tekorten op de begroting na 2022. Dit blijkt uit de concept begroting die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Voor volgend jaar is de begroting nog net sluitend, gevolgd door forse tekorten in de jaren daarna. Ondanks de oplopende tekorten zegt het gemeentebestuur vertrouwen te hebben in de toekomst. Er wordt namelijk een aantal meevallers verwacht. Uit recente doorrekening van de bijdragen van het Rijk uit het Gemeentefonds zou blijken dat de situatie voor de jaren 2022 t/m 2025 een veel gunstiger beeld laat zien. Omdat de prognoses zoveel gunstiger zijn verwacht het college 2022 uiteindelijk met een positief saldo van 600 duizend euro te kunnen afsluiten. De gemeenteraad buigt zich in de vergadering van 11 november over de aangeboden begroting.

0 Shares