waterschap waterpeil

Forse stijging waterschapsheffing

waterschap waterpeil

Forse stijging waterschapsheffing

De waterschappen in ons land verhogen dit jaar de waterschapsheffingen met gemiddeld 4,6 procent. Dat is de sterkste groei sinds 2009. Dat meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

De heffingen bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De Stichtse Rijnlanden verhoogt de watersysteemheffing fors met 8,4%. Daarentegen is De Stichtse Rijnlanden het enige waterschap in Nederland dat de zuiveringsheffing juist verlaagt, namelijk met 0,9%. Nederland telt 21 waterschappen. In 1953 waren dat er nog 2600.

De waterschappen verwachten in 2020 ruim drie miljard euro te innen aan heffingen. Behalve het beheren van bijna 18.000 kilometer waterkeringen en 225.000 kilometer waterlopen, zorgen de waterschappen ook voor het zuiveren van twee miljard kubieke meter afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties. Vijf waterschappen beheren ook nog eens 6.600 kilometer wegen en duizend kilometer fietspaden.

1 Shares