Formatie nieuw college afgerond Ronde Venen

Formatie nieuw college afgerond Ronde Venen

De coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben de formatie afgerond. Ook hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe collegeperiode. RVB levert twee wethouders, de VVD en D66 elk één. Het coalitieakkoord is bewust een akkoord op hoofdlijnen. Woensdag 25 mei vindt er een perspresentatie plaats op het gemeentehuis. De gemeenteraad wordt donderdag 2 juni gevraagd hen te benoemen en het akkoord vast te stellen.

0 Shares